top of page

הרמת כוסית - לברך ולרגש
 

הזדמנויות לחוויה

חווית "הרמת כוסית" נוצרה לטקס הרמת הכוסית בראש השנה, בו נהוג לברך לשנה טובה. משתתפי הטקס הוזמנו לשלוף ברכות ולהתאים אותן זה לזה. בתום הטקס כל משתתף החזיק בידו ברכה אחת או שתיים, אותן הוא שמר לעצמו.

גם ברכות, גם אינטראקציה.

לבקשת הלקוחות, הותאמה הערכה כך שניתן יהיה להפעילה גם בימי הולדת ונוספו שיטות שונות ומגוונות להפעלה:

* הרמת כוסית בראש השנה: המשתתפים בוחרים ברכות ומעניקים אותן זה לזה. מי שקיבל ברכה שפחות מתאימה לו, יכול למסור אותה לאחר. לאחר שיש בידי כל משתתף ברכה אחת לפחות, כל משתתף בתורו מקריא את הברכה שקיבל ומסביר מדוע היא מתאימה לו. במקרה זה המשתתפים שומרים אצלם את הברכות שקיבלו.

* בראש השנה: כל המשתתפים בוחרים קלף ברכה. לאחר מכן כל אחד בתורו קורא בפני כולם את הברכה שלו ומציין לאילו חברים בקבוצה הוא מעניק אותה. במקרה זה הברכות חוזרות לקופסה לשימוש חוזר.

* בראש השנה: מנהל או מנהלת צוות יתאימו ברכות לחברי צוותם. בכל פעם הם יקריאו ברכה נבחרת ויציינו למי הם מעניקים אותה. הברכה תימסר למבורך.

* בראש השנה: ראש הצוות או ראש המשפחה יקרא ברכה בפני כולם והקבוצה תחליט יחד מי יקבל את קלף הברכה. 

* ביום הולדת: המשתתפים יבחרו יחד את 10 הברכות שהכי מתאימות לחוגג/ת. נימוקי הבחירה, או ההסברים מדוע ברכה אחת עדיפה על אחרת, יאמרו בקול רם בפני החוגג/ת. הקבוצה צריכה להגיע להסכמה. 

 

על החוויה

המשתתפים מעניקים את הברכות זה לזה או לבעל השמחה, על פי מידת התאמתן.

באמצעות "הרמת כוסית" תוכלו ליצור אינטראקציה בין המשתתפים,  והחשוב מכל - תהפכו את טקס הברכות לטקס בו כולם לוקחים חלק, לא רק חדי הניסוח. 

על המשחק

* הערכה כוללת 50 כרטיסי ברכה ייחודיים.

* מתאים לקבוצה קטנה (עד 20 איש)

* מיועד לגיל 18+

bottom of page